Søk i årbøkene

Du kan f.eks. søke på "Kunstmaler med sterk tilknytning til Grindvoll".

Et navn blir i blant skrevet på ulike måter, for eksempel Grindvold-Grindvoll eller Granvollen-Granavoll. På samme måte kan det i noen emneord for eks stå misjon, andre steder misjonsforening eller lignende. Et generelt råd for å få flest mulig treff er derfor å søke på begynnelsen av ordet, eksempelvis misjon, grindvo etc.

Om du søker etter et emne kan det dessuten være lurt å søke på flere ord. Om du eksempelvis søker etter ordet industri, kan du få tilleggsopplysninger ved for eksempel å søke på ordet fabrikk. Søker du etter ordet kirke kan også søkeordet religion gi tilleggsopplysninger.